קונים ב 500₪ ומעלה ומקבלים משלוח עד הבית בחינם 🚚

ברוכים הבאים לאתר "סטס אפוקסי". אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 1700-015-559.

 1. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.
 2. האתר מופעל על ידי סטס אפוקסי.
 3. חנות "סטס אפוקסי" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי טבע בריא בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר טבע בריא לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 4. טבע בריא לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. שעות פעילות ומועדי אספקה: שעות הפעילות של סטס אפטקסי הנן: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, טלפון: 051-2170-080.

שיגור פרסומות ודיוור

 1. לצורך שיפור המעורבות באתר,  הפרטים בעת ההזמנה באתר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמנו באמצעות הודעה אלקטרונית (אימייל) והודעות טקסט לנייד (סמס). אם הינכם מסרבים לקבל את דבר פרסומת ניתן להודיע על כך בכל עת באחת מהדרכים הבאות:
 2. הקלקה על לינק הסרה בתחתית כל מייל שיווקי שיילח אליך.
 3. יצירת קשר באופן ישיר עם למספר: 1700-015-559.

ההזמנות באתר

 1. הקלדה של הזמנה באתר סטס אפוקסי אפשרית בכל שעות היממה.
 2. לקוח שמסר פרטי משלוח שגויים או שלא אסף את החבילה מהדואר בזמן ועקב כך המוצרים הוחזרו לשולח, על הלקוח לפנות ביוזמתו לטבע בריא ולמסור כתובת אספקה נכונה. כמו כן עבור המשלוח החוזר ישלם הלקוח את התשלום לפי משקל החבילה.
 3. התשלום: אנו מקבלים את כל כרטיסי האשראי: ויזה, מאסטרכרד ואמריקן אקספרס. ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית.כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ כחוק. רק לאחר הסדרת מלוא התשלום בגין ההזמנה היא תכנס לתוקפה ותשלח.
 4. סטס אפוקסי שומר לעצמו את הזכות לבטל ו /או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר סטס אפוקסי וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.
 5. ביטול עסקה: ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר בתוך 14 ימים ולקבל את הכסף בחזרה בקיזוז הוצאות דמי המשלוח אותם שילמה טבע בריא בגין המשלוח. עלות החזרת המוצרים לכתובתנו תחול על הלקוח
 6. מגוון המוצרים המוצג באתר יקבע על ידי סטס אפוקסי והיא אינה מחויבת בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. מגוון המוצרים המוצג באתר עשוי להשתנות מעת לעת. אופן הצגת המוצרים באתר נקבע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של סטס אפוקסי והתמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
 7. אנו מתנצלים מראש על אי נעימות שעלולה להיגרם כתוצאה ממחסור במלאי של מוצר מסוים. באם המוצר שהזמנת אינו נמצא במלאי, נציג שלנו יצור עמך קשר טלפוני בכדי להתייעץ עמך כיצד תרצה/י שההזמנה תטופל.
 8. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של סטס אפוקסי.
 9. אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לוודא שמידע שמופיע באתר הינו מדויק ומעודכן. אנו שומרים את הזכות לעדכן מידע זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו לא נהיה אחראיים לכל נזק שיגרם בעקבות מידע שאינו מדויק או שחסר באתר.
 10. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה כל עוד הם במלאי. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים ותקפים אך ורק בתחומי מדינת ישראל. עדכון מחירים ומוצרים יעשה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. במקרה שמוצר מסוים פורסם באתר במחיר שגוי, שומרת החברה את הזכות לסרב להזמנה או לבטלה.
 11. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי לסטס אפוקסי. סטס אפוקסי יטפל בבעייתו של הלקוח כפי שדורש החוק.
 12. על ההתקשרות בין הלקוח לבין סטס אפוקסי ובמסירת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. סטס אפוקסי והלקוח מצהירים כי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בחיפה בלבד.
 13. סטס אפוקסי אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח סטס אפוקסי ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר סטס אפוקסי ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע"י צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע"י צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בסטס אפוקסי וכד'.
 14. הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לסטס אפוקסי ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד'.
 15. הלקוח פוטר את סטס אפוקסי מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 16. סטס אפוקסי לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בטבע בריא ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לטבע בריא והכול בכפוף לאחריות החלה ע"פ כל דין.
 17. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא סטס אפוקסי בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 18. הקניין הרוחני באתר סטס אפוקסי, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של סטס אפוקסי או של צדדים שלישיים שסטס אפוקסי קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 19. סטס אפוקסי שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 20. כל אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
 21. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מסטס אפוקסי.

אספקה וקבלת המוצר

 1. ידוע לי שבעת קבלת המוצר, טרם פתיחתו מוטלת עלי האחריות לבדוק ולקרוא בקפידה ולוודא שכל הנתונים המוצגים על גבי תווית המוצר הינם לשביעות רצוני המלאה. 
  הנתונים אשר מוטלת עלי החובה לבדוק לפני פתיחת האריזה הינם: תאריך פג תוקף, משקל התכולה, רשימת רכיבים ומשקלם ורכיבים אלרגנים. ידוע לי כי אין לצרוך מוצר אשר קיימת רגישות לאחד הרכיבים המופיעים באזהרת האלרגנים וכי במידה ואעשה זאת, יהיה זה באחריותי הבלעדית.  
 2. בכל מקרה של חוסר שביעות רצון מכל סיבה שהיא יש ליידע את שירות הלקוחות לפני פתיחת המוצר. 

מבצעים והנחות באתר

1. אתר זה מציע מבצעי קנייה, הטבות והנחות ללקוחותיו.
2. המבצעים וההנחות נשלחים בדוא"ל ובסמס מעת לעת ללקוחות שאישרו דיוור, ומפורסמים במדיות השונות וברשתות החברתיות.
3. החברה רשאית להציע באתר זה ו/או בדיוורים ובסמסים הנשלחים ללקוחות מבצעים, הטבות והנחות שונים מאלה המפורסמים במדיות אחרות.
3. המבצעים בתוקף לזמן מוגבל או עד גמר המלאי.
4. למעט אם נכתב אחרת במפורש, כל המבצעים אינם כוללים כפל מבצעים.
5. מלאי מינימלי: 100 יח'.
6. תמונות המוצרים שבמבצע הן להמחשה בלבד.
7. החברה רשאית בכל עת להפסיק או להחליף את המבצעים או לשנות את תנאיהם ללא צורך לתת הודעה מוקדמת על כך.

קוד קופון EXTRA5
דילוג לתוכן